جلو نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی

جلو: نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی هانی نوروزی برگزاری مراسم علی اکبر طاهری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست/

مگر می شود تیزهوشی و مدیریت روحانی را در انتخابات نادیده بگیریم؟ ایشان به خوبی در انتخابات فضای عمومی را رصد کردند و مردم را به سمت خود بیش از پیش جذب کردند. مگ

اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست/

جعفرزاده ایمن ابادی : اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست؛ آیا تیزهوشی روحانی را نادیده می گیرید؟

عبارات مهم : انتخابات

جعفرزاده ایمن ابادی :

اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست؛ آیا تیزهوشی روحانی را نادیده می گیرید؟ مگر می توان صحبت های روحانی را فراموش کرد؟ / آیا انقدر انحصار طلبانه فکر می کنید؟ / این بیانات دلسوزانه نیست، امیدوارم دنبال سهمیه از کابینه نباشند

اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست/

مگر می شود تیزهوشی و مدیریت روحانی را در انتخابات نادیده بگیریم؟ ایشان به خوبی در انتخابات فضای عمومی را رصد کردند و مردم را به سمت خود بیش از پیش جذب کردند. مگر می توان هنرمندی دکتر روحانی و سخنرایی هایشان را در انتخابات فراموش کنیم و نادیده بگیریم؟ این توهین به شخص دکتر روحانی و مدیر جمهور منتخب است که فردی بیاید بگوید ما او را مدیر جمهور کردیم. خب شما اگر می توانستید فردی را مدیر جمهور کنید، قطعا می کردید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از سخنان امروز محمدرضا عارف انتقاد کرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با گزینش با اشاره به کنایه های امروز عارف به روحانی اظهار داشت: مگر می شود تیزهوشی و مدیریت روحانی را در انتخابات نادیده بگیریم؟ ایشان به خوبی در انتخابات فضای عمومی را رصد کردند و مردم را به سمت خود بیش از پیش جذب کردند.

مگر می شود تیزهوشی و مدیریت روحانی را در انتخابات نادیده بگیریم؟ ایشان به خوبی در انتخابات فضای عمومی را رصد کردند و مردم را به سمت خود بیش از پیش جذب کردند. مگ

مگر می توان هنرمندی دکتر روحانی و سخنرایی هایشان را در انتخابات فراموش کنیم و نادیده بگیریم؟ این توهین به شخص دکتر روحانی و مدیر جمهور منتخب است که فردی بیاید بگوید ما او را مدیر جمهور کردیم. خب شما اگر می توانستید فردی را مدیر جمهور کنید، قطعا می کردید.

وی تاکید کرد: روحانی با هنرمندی و تیزهوشی پیروز انتخابات شد. در این میان، گروه های همسو هم همه زحمت کشیدند. ما نباید از این پیروزی ها مغرور شویم. نخستین شکست، همین غرور کاذب است و ادامه ی این فضا یعنی از همین الان 89 را باخته ایم. به هیچکس نمره و مدال بیشتری نمی توان داد، همه ی این افتخارات از آن مردم است که پای صندوق رای آمدند.

وی اضافه کرد: آیا انقدر انحصار طلبانه فکر می کنید؟ خیلی از مردم پای صندوق رای امدند که اصلا نه اصلاح طلب بودند، نه اصولگرا. مردم به روحانی رای دادند چراکه دلواپس از گزینش یک فرد ناکارامد بعنوان مدیر جمهور بودند. البته در کنار اصلاح طلبان که زحمت کشیدند، بخش کثیری از اصولگرایان عاقل هم به روحانی رای دادند و جهت او تلاش کردند. اینکه آراء دکتر روحانی را مصادره کنیم، انحصار طلبی است.

اینکه فردی بگوید ما روحانی را مدیر جمهور کردیم، توهین به مدیر جمهور منتخب هست/

ایمن ابادی ادامه داد: همه باید به رای مردم احترام بگذاریم. نمی توانیم بگوییم فقط یک جریان خاص راهبری کرده، بعد وظیفه جریانی که زیر چتر ناطق جمع شدند چیست. یا به عنوان نمونه حزب اعتدال و توسعه. این صحبت ها بوی انحصار طلبی میدهد و مذموم است.

همه تلاش کردند. هیچکس نباید بگوید من برتر از دیگران بودم. ایکنه بگویند همه کار را من کردم اشتباه هست. این در اینده به ما ضربه می زند. ما باید به همه جریانات احترام بگذاریم. امیداورام این بیانات در این مقطع به دنبال اخذ سهیمه از دولت جهت کابینه نباشد. این بیانات دلسوزانه نیست.

مگر می شود تیزهوشی و مدیریت روحانی را در انتخابات نادیده بگیریم؟ ایشان به خوبی در انتخابات فضای عمومی را رصد کردند و مردم را به سمت خود بیش از پیش جذب کردند. مگ

واژه های کلیدی: انتخابات | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs