جلو نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی

جلو: نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی هانی نوروزی برگزاری مراسم علی اکبر طاهری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی همه واکنش‌ها به جاهای خالی

منتشر شدن لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث انتقاداتی در این باره شده است است

همه واکنش‌ها به جاهای خالی

همه تصویر العمل ها به جاهای خالی

عبارات مهم : سیاسی

منتشر شدن لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث انتقاداتی در این باره شده است است

به گزارش شهروند، ليست اصلاح طلبان و اصولگرايان انتخابات شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بالاخره بعد از هفته ها گمانه زني منتشر شد. ليست اصلاح طلبان شورا البته از همان وقت انتشار بازخوردهاي زيادي داشته است و گروه هايي که از ليست جا مانده اند هر كدام موضعي در برابر آن دارند؛ بعضي ها در يك حركت اعتراضي قصد ارایه ليست جداگانه دارند و برخي ديگر هم گزينه انصراف را گزینش كردند.

همه واکنش‌ها به جاهای خالی

جمع بندي عضویت كنندگان براي پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخرهای فروردين ماه نشان مي داد كه حدود ٧٥٠ نفر از آنان خواستار ورود به ليست اصلاح طلبان هستند؛ اتفاقي كه گرچه قدرت گزینش را اوج مي برد ولی ريسك ليست را هم اوج برد. قرار شد شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان در چند مرحله گزينش به ليست نهايي برسند به همين دليل فرم هاي امتياز بندي را از طريق سايت در اختيار درخواست كنندگان ورود به ليست قرار دادند تا در نهايت براساس بارم بندي و شاخص هایي نظير تخصص، تجربه و پايبندي به اصلاح طلبي ٢١ نفر به ليست اصلاح طلبان راه يابند.

در ميان اصولگرايان ولی گزینش براي ليست خدمت از ميان ٦٣ نفر بود به همين دليل بود كه انتشار ليست خدمت در صبح چهارشنبه با كمترين بازخورد از سوي گروه هاي اصولگرا مواجه شد و شايد يكي از نقاط ضعف آن حضور يكي از اخراجي هاي اصلاح طلبان شوراي چهارم بود.

منتشر شدن لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث انتقاداتی در این باره شده است است

حالا بيشتر از ٢٤ ساعت از انتشار ليست اصلاح طلبان گذشته است و البته يكي از نكات اين ليست ٢١ نفره حضور نداشتن اکثر اشخاص فعلی فراکسیون اصلاح طلبان شوراست که گفته شده است بخشی از آنها به علت نیاوردن رأی در رأی گیری درونی و بخشی همچون احمد دنيامالي به علت فعالیت های خارج از توافقات اولیه خود با اصلاح طلبان در دوره قبل بوده هست. این مسأله به قدری حاد بود که در روزهاي گذشته ها مردم در شبكه هاي اجتماعي صحبت هشتك ليست بدون دنيا مالي را مطرح مي كردند. مسأله آقازادگي هم از موارد ديگري بود كه در اين دوره از شورا مردم نسبت به آن موضع داشتند و حالا در اين ليست هيچ كدام از آنها وارد ليست نشدند ازجمله فرزند موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات.

اصلاح طلبان در دسته بندي هايي كه داشته اند جمعا ١٠ سهم را به زنان و جوانان تخصیص داده شده است دادند كه از این ميان ٦ سهم به زنان و زنان جوان رسيد. ولی تحقق يافتن اين سهميه ها تنها خواست گروه هاي اجتماعي نبود و حالا آنها هر كدام به جاماندن افراد مورد نظر خود در ليست گلايه دارند. يك تفاوت بسيار عميق هم ميان ليست خدمت و ليست اصلاح طلبان هست؛ اصولگرايان دوره چهارم تنها ٣ نفر از اعضاي كنوني شورا را در ليست خود قرار ندادند كه ورزشكار بودند؛ هادي ساعي، عباس جديدي و حسين رضازاده. از ميان ورزشكاران شورا به جز دنيا مالي كه از هر دو ليست جا مانده تنها نام عليرضا دبير در ميان آن ٢١ نفر ديده مي شود ولی در ليست ٢١ نفره اصلاح طلبان تنها دو نفر از اعضاي فعلي شورا حضور دارند؛ احمد مسجدجامعي و محمد سالاري.

محمدجواد حق شناس، سالاری، معروف صمدی، سیدمحمود میرلوحی، افشین حبیب زاده، زهرا نژادبهرام، علی اعطا، محسن هاشمی، محمد علیخانی، صدراعظم نوری، آرش میلانی، ابراهیم امینی، الهام فخاری، خلیل آبادی، شهربانو امانی، احمد مسجدجامعی، بهاره آروین، ناهید خداکرمی، مجید فراهانی، حسن رسولی و حجت نظری افرادي هستند كه شوراي عالي اصلاح طلبان شب چهارشنبه اسامي آنان را منتشر كرد بعد هم گفتند از آنجايي كه معروف صمدي رد صلاحيت شده است است مرتضي الويري جايگزين او مي شود.

همه واکنش‌ها به جاهای خالی

البته ساعتي بعد از انتشار ليست حسين مرعشي در حالي كه بعضي از اين افراد حتي رزومه اي در جست وجوهاي اينترنتي نداشتند، اعلام كرد كه اصلاح طلبان در اين ليست به دنبال گردش نخبگان و جوانگرايى و افزايش سهم زنان در مديريت شهرى بوده اند: «اين ليست براساس تخصص هاى مورد نياز شورا و با احتساب سهميه ٤ كرسى براى زنان و ٢ كرسى براى زنان جوان و ٤ كرسى براى مردان جوان تهيه شده است است.»

او راجع به سابقه افرادي كه در ليست آمده اند هم توضيح داد كه الهام فخارى و بهاره آروين سهميه زنان جوان هستند و ناهيد خداكرمى تنها دكتراى بهداشت محيط است كه در اين دوره عضویت كرده و در امر بهداشت محيط سابقه طولانى دارد: «آقايان دكتر آرش ميلانى، حجت نظرى، مجيد فراهانى (كرسى خدمات پيشرفته و شهر هوشمند) هستند و دكتر على اعطا داراى دكتراى شهرسازى است و از سوى جامعه مهندسان مشاور ايران به شوراى عالى اصلاح طلبان پيشنهاد شده است است.»

منتشر شدن لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث انتقاداتی در این باره شده است است

البته مرعشي اين را هم گفت كه جزييات مراحل تهيه ليست متعاقبا اعلام مي شود در همين شرايط ديروز خبرگزاري پانا مصاحبه اي به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد و از پشت پرده اين ليست خبر داد: «لیست بسته شده است اصلاح طلبان در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران براساس معیارها و آیین نامه هایی که در این شورا تصویب شده است بود بسته نشده است و بعد از مرحله غربالگری بعضی احزاب و گروه ها با برهم زدن توافقات ایجاد شده است بعضی افراد که هیچ گونه سابقه اجرایی، تخصصی نداشتند در لیست گنجاندند.»

او راجع به اينكه کدام حزب و تشکل درصد بیشتری از تعداد اعضای حاضر در لیست را به خود تخصیص داده شده است داده اند هم گفت كه احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب که با عناوین مختلفی طی سال های گذشته مجوز فعالیت گرفته اند و حزب عاملان و سازندگی بیشترین تعداد افراد در لیست را دارند: «در اين جلسه نحوه رأی گیری و زد و بندهای پشت پرده باعث شد اشخاص شاخصی همچون الویری، محسن سرخو، شجاع پوریان، انصاری، تندگویان و احمد حکیمی پور که در ٤ سال گذشته بیشترین هزینه ها و فشارها را جهت افشای فساد موجود در مدیریت شهری تحمل کرده اند از لیست از بین بردن و افراد جدیدی در لیست گنجانده شوند.» او در نهايت توصيه كرد كه بزرگان اصلاح طلب قبل از آن که دیر شود و مردم ناامید، تدبیری بیندیشند و در برابر تخلفات آشکار عده ای وقت طلب، سیاست باز و سهم خواه بایستند: « در غیراین صورت شاهد همکاری پایین مردم در انتخابات شوراها خواهیم بود که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر گذارد.»

همه واکنش‌ها به جاهای خالی

حالا گلايه ها از اين ليست تا جايي پيش رفته است كه برخي از عضویت كنندگان اعلام كردند كه ليست ديگري با نام «شهر ديگر» تهيه خواهند كرد و از طرفي هم گفته مي شود احتمالا اعضاي فعلي شورا هم قصد تهيه ليست ديگري دارند. با وجود اين طي دو روز گذشته بعضي از عضویت كنندگان مثل مهران كرمي –روزنامه نگار، فاطمه راكعي- فعال حوزه زنان، علی اصغر شفیعیان، مدیر مسئول انصاف نیوز به نفع ليست اصلاح طلبان از ادامه شركت در انتخابات شورا انصراف دادند. محمدرضا عارف، مدیر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پيش از اين گفته بود كه تلاش مي شود به ليستي قابل دفاع برسيم و حالا همگي منتظر استدلال هاي اصلاح طلبان راجع به ليست انتشار یافته هستند.

محمد حقانی، احمد حکیمی پور، غلامرضا انصاری، فاطمه دانشور، اسماعیل دوستی، محسن سرخو، علی صابری، عبدالحسین مختاباد، ولی الله شجاع پوریان ازجمله اعضاي شورا هستند كه از ليست اصلاح طلبان جا مانده اند كه البته انتقادات زيادي هم به برخي از آنان در همين دوره از شورا وارد بود. ابراهیم اصغرزاده-فعال سیاسی، محمدعلی زم- فعال سیاسی، غلامعلی رجایی- فعال سیاسی، علیرضا دهقان- فعال سیاسی، علیزاده طباطبایی-حقوقدان، لیلا ارشد- مددکار اجتماعی، ترانه یلدا- معمار، حسین ایمانی جاجرمی – جامعه شناس شهری، محسن مهرعلیزاده- فعال سیاسی، علی نوذرپور- فعال مدیریت شهری، ياشار سلطاني – روزنامه نگار ازجمله افراد ديگري هستند كه از ليست اصلاح طلبان جا مانده اند.

واکنش به لیست های شورا در شبکه های اجتماعی

یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز شب چهارشنبه در صفحه توييتر خود نوشت: «حضور افراد گمنام و غيرموجه در ليست، كمك به رأي آوري عاملان وضع اسفبار امروز شهر خواهد بود. پيروزي نجومي خواران، ميوه توهم پدرخواندگان.» بهمن امویی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد هم نوشت: «‏یک وقت ایجابی جهت طرفداران تحریم. شرکت در انتخابات شورای شهر و نشان دادن توان خود جهت جریان سازی. نه به فهرست اصلاح طلبان و یک لیست جدید. ‏با این اقدام، جهت یک بار و به طور عملی، بدنه اجتماعی تحریمی ها به نمایش گذاشته می شود و تمرینی می شود جهت آینده. لیستی از فعالان اجتماعی و مدنی.»

بعد از منتشرشدن فهرست دو گروه ترکیب این فهرست ها تصویر العمل هایي را بین بازدیدکنندگان شبکه مجازی هم برانگیخت؛ تصویر العمل هایی که بیشترشان رنگ و بوی مخالفت داشتند تا موافقت. سپهر یکی از کسانی است که در توییتر به این عنوان تصویر العمل نشان داده است: «بيايید از شخصيت هاى معتبر جامعه مدنى كه وابستگى تشكيلاتى به اصلاح طلبان ندارند بخوايم لیست دیگری براى شورای شهر منتشر كنن.»

حسین هم دراین باره نوشته است: «ظاهرا يكى از باگ هاى ليست اصلاح طلبان برطرف شد. صمدى از ليست خارج و به جاش الويرى وارد زمين شد. هنوز دو سه تا تغيير تا ليست مطلوب مى خواد.» ملیحه ولی موافق لیست اصلاح طلبان است: «لیست اصلاح طلبان از اون چیزی که فکر می کردیم بهتره و پر از آقازاده نیس ولی درخواست شفافیت گزینش و توجه به مطالبه افکار عمومی فارغ از اینا هنوز پابرجاست.» مهدی هم در این باره نوشته است: «خیلی ها به لیست اصلاح طلبان جهت شوراى شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقاد دارند و به نظرم شورای عالی سیاست گذاری باید براق سازی کند که آیا بعضی اسامی در لیست نیستند.»

بعضی از بازدیدکنندگان هم از جای خالی فعالان اجتماعی در لیست اصلاح طلبان انتقاد دارند؛ مانند ناهید که در این باره نوشته است: «جای خالی فعالان مدنی در لیست اصلاح طلبان شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خجالت آور هست؛ ما جامعه مدنی غیرخودی هستیم.»

داوود ولی نظر دیگری در این باره دارد: «براي انتخابات شوراي شهر به ليست اصلاح طلب ها رأي مي دهم و به نتيجه ائتلاف و كار گروهي با همه انتقادات احترام مي گذارم.» حمید ولی نظر دیگری در این باره دارد: «واردشدن یک نفر مثل حافظی به شورای شهر موثرتر از ورود یه لیست بی اثره که تو همین ابتدا منافع جناحی رو به خواست مردم ترجیح می ده.»

البته برخي هم از اين ليست دفاع كردند؛ به عنوان نمونه عباس طهماسبی زاده، دبیر حقوقی ایلنا در صفحه اجتماعي خود نوشت كه «‏به شخصه متوجه علت این همه هجمه به لیست اصلاح طلبان نمی شم. دوستان متخصصی داشتم که تو لیست قرارنگرفتن و ناراحت شدم ولی شاید افراد انتخابی بهتر باشند. ‏به این گروه بندی تخصصی کرسی های شورای شهر توجه کنیم. اگه می خوایم موفق باشیم باید به خرد جمعی احترام بگذاریم.»

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | شورای شهر | اصلاح طلبان | انتخابات شورا | انتخابات شوراها | شبکه های اجتماعی | انتخابات شورای شهر | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs