جلو نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی

جلو: نوروزی ورزشگاه پرسپولیس هادی نوروزی هانی نوروزی برگزاری مراسم علی اکبر طاهری اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

وزير کار: طرح از يارانه تا کارانه، پيش‌تر از سوي معاونت‌هاي توسعه کارآفريني، اشتغال و رفاه اجتماعي در قالب کتاب، چاپ و در دولت به شکل برنامه ارائه و در اسفند سا

وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

عبارات مهم : شهردار

وزير کار: طرح از يارانه تا کارانه، پيش تر از سوي معاونت هاي توسعه کارآفريني، اشتغال و رفاه اجتماعي در قالب کتاب، چاپ و در دولت به شکل برنامه ارائه و در اسفند سال 95 مصوب شده است بود

به گزارش وقايع اتفاقيه؛«قول داده ايم با ايجاد سامانه ملي کارانه بتوانيم به جواناني که مشغول کار بودند ولی به دلايل متفاوت رکود و کم کردن توليد و فعاليت بدون کار شده است اند، در حد 250 هزار تومان در ماه به آنها کارانه داده شود تا زماني که آنها بتوانند کار پيدا کنند و ما از طريق اين سامانه، آنها را به محيط هاي کار معرفي کنيم.» محمدباقر قاليباف کمي بعد از آنکه وعده افزايش سه برابري يارانه ها را داد، در برنامه تلويزيوني «با دوربين» شبکه يک سيما، طرحي را روي ميز وعده هاي انتخاباتي خود گذاشت که قرار است به بيکاران جوياي کار کارانه بپردازد؛ 250 هزار تومان کارانه در کنار 150 هزار تومان يارانه؛ طرحي که حالا مدعي جدي تري دارد به نام دولت.

وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

وعده پرداخت يارانه 250 هزار توماني به بيکاران، درحالي از سوي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان طرح انتخاباتي داده شده است که در هفته کارگر، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جمع کارگران با پرده برداري از برنامه هاي هشتگانه دولت براي عزتمندي کارگران گفته بود که «طرح کارورزي، مشاغل حمايتي، کارفرمايي و طرح کارآفريني از اولويت هايي است که در نظر داريم. افزايش تعداد کارگران و اصلاح معيشت آنها نيز در سرلوحه امور سال ۹۶ قرار دارد.»

ربيعي اعلام کرده بود که «طرح از يارانه به کارانه نيز در دستور کار قرار داشته و شوراي عالي اشتغال در سال جديد اين طرح را به تصويب رساند.» اين طرح که از اسفند 95 در هيأت دولت مطرح بوده و امسال در طرح هشت گانه دولت براي عزتمندي کارگران قرار گرفته، حالا يکي از وعده هاي انتخاباتي قاليباف است و شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران براي اجراي آن، سامانه عضویت راه اندازي کرده هست. سامانه اي که وقتي وارد آن مي شويد، ابتدا صورت شهردار را مي بينيد با اين جمله، «من محمدباقر قاليباف به شما تعهد مي دهم، با توکل به خداوند منان و به اعتبار شما، «دولت مردم» را تشکيل دهم و در يک دوره چهارساله با انقلابي اقتصادي، پنج ميليون شغل ايجاد کنم و تا وقت يافتن شغل، 250 هزار تومان به عنوان حق کارانه پرداخت کنم.»

وزير کار: طرح از يارانه تا کارانه، پيش‌تر از سوي معاونت‌هاي توسعه کارآفريني، اشتغال و رفاه اجتماعي در قالب کتاب، چاپ و در دولت به شکل برنامه ارائه و در اسفند سا

اين در شرايطي است که وزير کار، ديروز منشتر شدن يادداشتي در کانال تلگرامي خود، يادآوري کرده است که يکي از کانديداها مصوبه دولت را به عنوان طرح ابتکاري خود جا زده هست. علي ربيعي با اشاره به طرح «از يارانه به کارانه» که از سوي يکي از کانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است هست، نوشت: «اين طرح پيش تر از سوي معاونت هاي توسعه کارآفريني و اشتغال و رفاه اجتماعي در قالب کتاب چاپ و در دولت به شکل برنامه ارائه و در اسفند سال 95 مصوب شده است بود.»

او در کانال خبر رسان تلگرام خود توضيح داده است که «متأسفانه اين برنامه از جاي ديگر گرفته شده است و بخشي از آن مطرح و بخشي ديگر ناديده گرفته شده است است.»

ربيعي يادآور شده است است: «در بازديدي در هفته کارگر، بازنشسته اي را ديدم که ماهانه 600 هزار تومان دريافتي داشت. شما که 12 سال شهردار هستي، آیا حقوق بازنشسته هايت را اضافه نکردي؟»

وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

او با اشاره به وعده 250 هزار تومان به بيکاران گفت: «اکنون 3,2 ميليون نفر بيکار داريم، واقعا مي توانيد به اين تعداد يارانه بيکاري بدهيد؟»

هر چند که قاليباف وعده پرداخت ماهي 250 هزار تومان به بيکاران جوياي کار را داده و قول داده که پنج ميليون شغل ايجاد کند ولی وزير کار از برنامه اجراي اين طرح با رقم کارانه اي بيش از آنچه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران وعده داده، خبر مي دهد. ربيعي در توضيح برنامه يارانه تا کارانه نوشته است: «اساس اين برنامه اين است که به کارفرما بخشي از دستمزد جوان بيکار را که آموزش مهارت کسب کرده باشد، مي دهيم تا فرد با توانمندي مهارت کار را بياموزد. حتي بيشتر از 250 هزار تومان ما تصميم داريم تا 400 هزار تومان پرداخت کنيم.»

وزير کار: طرح از يارانه تا کارانه، پيش‌تر از سوي معاونت‌هاي توسعه کارآفريني، اشتغال و رفاه اجتماعي در قالب کتاب، چاپ و در دولت به شکل برنامه ارائه و در اسفند سا

وزير کار با ذکر اين مطلب که همه تدبير دولت يازدهم توانمندسازي افراد بوده و به شدت با پخش پول مخالف هست؛ تأکيد کرده که اين کانديدا اعلام کرد از بيکاران خواسته که بيايند در سامانه «يارانه تا کارانه» عضویت کنند که بر اين اساس، همه افراد حتي شغل غيررسمي دارند، مي خواهند عضویت کنند و از دريافت نقدي بهره مند شوند.

ربيعي يادآوري کرده است: «وقتي آموزش مهارت و استخدام از سوي کارفرما را مطرح مي کنيم، تنها بيکاران واقعي مي مانند که حاضر به کار هستند و تمايل به کسب مهارت هستند.»

وعده انتخاباتي شهردار، کپی مصوبه دولت

او اعتقاد است: «کرامت انساني را تنها کار شرافتمندانه حفظ مي کند. توزيع پول هيچ وقت مشکلي را حل نمي کند.»

به گفته وزير کار، کساني که وعده پرداخت پول به بيکاران را مي دهند، عدد و رقم نمي دانند. اين وعده ها دروغ به مردم است و به منافع ملي آسيب مي رساند.

او تأکيد کرد: «پاشيدن پول هيچ وقت نمي تواند مسئله اشتغال را در کشور حل کند.»

وعده هاي انتخاباتي درحالي هر روز خوش رنگ تر مي شوند که در هفته هاي اخير، نقدهاي بسياري را بر سر خود ديده و نگراني هاي بسياري را هم با خود همراه کرده اند. معاون وزير کار اين وعده ها و پرداخت چنين رقم هايي را سقوط قدرت خريد مردم به دليل بار تورمي آنها مي داند و حسين عبده تبريزي، مشاور وزير اقتصاد دولت اصلاحات و رئيس کل سابق بورس، وعده هاي خيالي افزايش يارانه را وعده هايي مي نامد که «به هيچ وجه با ظرفيت هاي اقتصادي کشور مطابقت ندارد»

اما بااين حال، اين وعده ها داده مي شوند و طرحي هم که پيش ازاين مصوبه رسمي دولت بوده و در برنامه هشت گانه دولت براي اجرا در سال جاري قرار داشته، از سوي نامزدهاي انتخابات دوازدهم داراي سامانه عضویت شده، تا مردم با واردکردن کد ملي، شماره تلفن و مشخصات عضو سامانه کارانه اي شوند که وعده انتخاباتي يا به قولي، قول تبليغاتي يکي از نامزدهاي انتخابات دوازدهم هست. سامانه اي که به قول وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي، «از بيکاران خواسته که بيايند در سامانه «يارانه تا کارانه» عضویت کنند که بر اين اساس، همه افراد حتي شغل غيررسمي دارند، مي خواهند عضویت کنند و از دريافت نقدي بهره مند شوند.» دريافت نقدي که اگر برنامه ريزي و اعتبار اي براي تأمين بودجه آن وجود نداشته باشد، بار بزرگي بر دوش کشور خواهد شد و تأمين بودجه آن، راهي جز چاپ پول نخواهد داشت، همان کاري که محمود احمدي نژاد براي پرداخت يارانه هاي نقدي 45 هزار و 500 توماني انجام داد.

واژه های کلیدی: شهردار | برنامه | شهرداري | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs